Czynności notarialne

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą (stanowiącego odrębną nieruchomość)

Lokal stanowiący odrębną własność zawsze posiada księgę wieczystą, a właściciel takiego lokalu jest także współwłaścicielem części wspólnych budynku, które nie są oddane do wyłącznego użytku wszystkich właścicieli (w tym klatka schodowa, elewacja etc.). Akt notarialny sprzedaży lub darowizny takiego lokalu wymaga przedstawienia odpisu z księgi wieczystej oraz innych dokumentów potwierdzających własność.

Kserokopie lub skany potrzebnych dokumentów muszą zostać dostarczone do Kancelarii Notarialnej odpowiednio wcześniej w celu sporządzenia aktu notarialnego. Oryginały wraz z dowodami tożsamości będą zaś wymagane dla obu stron w dniu podpisania aktu. Skontaktuj się z Kancelarią w celu otrzymania kolejnych informacji.

Do góry